Wat haal je uit deze status check?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting de GDPR) is 24 mei 2018 van kracht geworden. Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven verwacht dat deze nieuwe Europese privacywetgeving grote impact heeft op de eigen bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in wat de AVG voor jouw organisatie betekent en wat je moet doen om te voldoen.

Gratis globale indicatie van jouw AVG voorbereidingen

Voor bedrijven die een globale indicatie willen van hun huidige positie, heeft brancheorganisatie DDMA deze gratis AVG Status Check in het leven geroepen. Het invullen van de 11 vragen kost je ongeveer 5 minuten. Wat krijg je daarvoor terug:

  • Je organisatie wordt geplot op vijf thema’s waarop de AVG van invloed is; governance, informatieverstrekking, rechten van betrokkene, verwerkersovereenkomst en beveiliging.
  • Na de 11 vragen, zie je hoe jouw organisatie ervoor staat t.o.v. andere bedrijven.
  • Nu je weet waar jullie staan, wil je ook weten hoe je de volgende stap kunt maken. Je ontvangt voor alle vijf de thema’s adviezen over hoe je je AVG voorbereidingen kunt verbeteren. Deze adviezen zijn gebaseerd op de audit van het Privacy Waarborg.

Let op! De informatie uit deze check zal alleen door DDMA, op geabstraheerd en geanonimiseerd niveau worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Dieper inzicht in jouw AVG voorbereidingen?

Deze AVG Status Check is een globale indicatie op basis van slechts een aantal onderdelen die onder de AVG mogelijk veranderen voor jouw organisatie. Het doorlopen van deze status check, noch het opvolgen van de adviezen, garandeert dat jullie voldoen aan de AVG. Wil je meer dan een globale indicatie? Doorloop dan de audit van het DDMA keurmerk Privacy Waarborg voor een dieper inzicht in hoe goed jouw organisatie op weg is met de AVG voorbereidingen en waar nog werk nodig is.

Keurmerk Privacy Waarborg

Vertrouwen van de consument is essentieel in marketing. Organisaties opereren in een gedigitaliseerde wereld, waarbij zij 360 graden en 24/7 met de klant bezig zijn. In dit proces verzamelen en analyseren zij gegevens om te servicen. Consumenten kunnen dan het gevoel krijgen de controle over hun eigen gegevens te verliezen. Voor marketeers is het daarom belangrijk open en duidelijk te zijn over welke gegevens worden verzameld en hoe gegevens worden gebruikt. Bedrijven die transparant zijn naar de consument, zich aan de regels houden en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, moeten dit ook kunnen uitdragen: "Be good and tell it". Hiervoor is in 2010 het DDMA keurmerk Privacy Waarborg ontwikkeld.

Organisaties die het keurmerk mogen voeren, laten zien dat zij de privacywetgeving respecteren en transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Omdat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de AVG, is de audit voor het Privacy Waarborg herzien. Alle organisaties die het Privacy Waarborg nu al voeren, zijn uitgenodigd de audit opnieuw te doen.

Privacy Waarborg audit

Organisaties die de audit doen, kunnen zien hoe goed zij op dit moment zijn voorbereid op de AVG en waar nog verbeteringen nodig zijn. Bedrijven die het Waarborg ontvangen, krijgen toegang tot gratis juridisch advies bij privacyvraagstukken en profiteren van het DDMA-lidmaatschap. De voorwaarden voor het aanvragen van het Privacy Waarborg zijn hier te vinden.